Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μουσική κάλυψη για τη δράση «ΦΑΝΟΥΡΕΙΑ 2019- 7Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Δήμητρας 19

Ταχ. Κώδικας: 68100 Αλεξ/πόλη

Πληροφορίες: Αρβανίτη Στυλιανή

Τηλέφωνο: 25513 55336

Fax: 2551355338


Αλεξ/πολη, 30.07.2019

Αριθ. Πρωτ. 4962


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μουσική κάλυψη για τη δράση «ΦΑΝΟΥΡΕΙΑ 2019- 7Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ».

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας για την μουσική κάλυψη στη δράση «ΦΑΝΟΥΡΕΙΑ 2019- 7Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» που θα πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία μας σε συνδιοργάνωση με το Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» στις 25-26 Αυγούστου 2019 στην Ορεστιάδα στο Πάρκο Οινόης, Ν. Ορεστιάδας.

Οι προδιαγραφές είναι οι μουσικοί να γνωρίζουν θρακιώτικα τραγούδια και να μπορούν να συμμετέχουν στην εν λόγω δράση 25-26 Αυγούστου 2019 στο Πάρκο Οινόης, Ν. Ορεστιάδας.

Στις προσφερόμενες τιμές να αναφέρεται και ο ΦΠΑ που αναλογεί. Θα προτιμηθεί η πιο συμφέρουσα προσφορά.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως τη Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 και ώρα 08:00πμ. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης μέρας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή.

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι:

1. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια

2. Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει.

3. Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια του έτους.

4. Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

5. Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

6. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον/τους μειοδότη/ μειοδότες.

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςpdf

Μ.Ε.Π.

Η Προϊστάμενη Δ/νσης

ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ Α