Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «Πολιτιστικά δρώμενα στην ορεινή Θράκη»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Δήμητρας 19

Ταχ. Κώδικας:  68131 Αλεξ/πόλη

Πληροφορίες: Σκεύα Ελένη

Τηλέφωνο:  25513 55329-325

Fax: 2551355338

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξ/πολη, 26.07.2019

Αριθ. Πρωτ. Οικ. 4918

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση «Πολιτιστικά δρώμενα στην ορεινή Θράκη»

Παρακαλούμε να μας καταθέσετε την οικονομική προσφορά της επιχείρησής σας για τη διοργάνωση της δράσης με τίτλο «Πολιτιστικά δρώμενα στην ορεινή Θράκη», που θα πραγματοποιήσει η Υπηρεσία μας την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 στη Ρούσσα.

Οι προδιαγραφές είναι:

1. Ηχοφωτιστική κάλυψη για την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 στη Ρούσσα

2. Μουσική κάλυψη (ορχήστρα) για την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019 στη Ρούσσα

Στις προσφερόμενες τιμές να αναφέρεται και ο ΦΠΑ που αναλογεί. Θα προτιμηθεί η πιο συμφέρουσα προσφορά.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 και ώρα 09:00πμ. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης μέρας και ώρας καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή.

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι:

1.Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια

2.Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα δαπάνη το επιτρέπει.

3.Οι προσφερόμενες τιμές, θα ισχύουν και σε πιθανή επόμενη προμήθεια, κατά τη διάρκεια του έτους.

4.Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

5.Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον/τους μειοδότη/ μειοδότες

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςpdf

Μ.Ε.Π.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

α/α

ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΟΥΛΑ

ΤΕ ΕΔΥ