Χορήγηση άδειας τέλεσης αγώνων

Εκτύπωση

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας αθλητικής συνάντησης

1. αίτηση

2. άδεια καταλληλότητας της αθλητικής εγκατάστασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν.Μακεδονίας & Θράκης

3. πρόγραμμα αγώνων ή βεβαίωση – έγκριση της οικείας αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής

4. παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης από τον δήμο για όλους τους εντός έδρας αγώνες