Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
81 Επικαιροποιημένο πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 30.07-03.08.2018 02/08/18
82 Διενέργεια αεροψεκασμών 01/08/18
83 Επικαιροποιημένο πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 30.07-03.08.2018 31/07/18
84 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 30.07-03.08.2018 30/07/18
85 Διενέργεια αεροψεκασμών 27/07/18
86 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 23.07-27.07.2018 23/07/18
87 Διενέργεια ψεκασμού ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) 20/07/18
88 Διενέργεια αεροψεκασμών 19/07/18
89 Τροποποίηση προγράμματος ψεκασμών για την καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 16.07-21.07.2018 18/07/18
90 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 16.07-20.07.2018 16/07/18

Σελίδα 9 από 44