Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
71 Διενέργεια αεροψεκασμού 03/09/18
72 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 27.08-31.08.2018 27/08/18
73 Διενέργεια αεροψεκασμών 26/08/18
74 Διενέργεια επίγειου ψεκασμού στον Πόρο 25/08/18
75 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 20.08-24.08.2018 20/08/18
76 Διενέργεια ULV ακμαιοκτονίας 13/08/18
77 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 13.08-17.08.2018 13/08/18
78 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 06.08-10.08.2018 07/08/18
79 Διενέργεια αεροψεκασμών 06/08/18
80 Διενέργεια αεροψεκασμών 03/08/18

Σελίδα 8 από 44