Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
61 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 15.10-19.10.2018 16/10/18
62 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 08.10-12.10.2018 08/10/18
63 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 01.10-05.10.2018 01/10/18
64 Πρόγραμμα εξετάσεων για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού περιόδου Οκτωβρίου με έδρα την Αθήνα 24/09/18
65 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 24.09-28.09.2018 24/09/18
66 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 17.09-21.09.2018 18/09/18
67 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 17.09-21.09.2018 18/09/18
68 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 10.09-14.09.2018 10/09/18
69 Διενέργεια αεροψεκασμού ULV ακμαιοκτονίας 04/09/18
70 Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Π.Ε. Έβρου από 03.09-07.09.2018 03/09/18

Σελίδα 7 από 44