Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Διενέργεια αεροψεκασμού ακμαιοκτονίας

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

Αλεξανδρούπολη 05/09/2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 θα διενεργηθεί αεροψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV), για την καταπολέμηση των κουνουπιών .

Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο φυσικό - αγροτικό περιβάλλον των περιοχών του Δήμου Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Βόρειο τμήμα του Νομού).

Ώρα εκτέλεσης αεροψεκασμών: 20:00 – 23:00

Προφυλάξεις: παρακαλούμε να μην κυκλοφορούν στο ανωτέρω φυσικό περιβάλλον των παραπάνω περιοχών, άνθρωποι και ζώα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του ψεκασμού.

Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από και προς τις περιοχές εφαρμογής ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.11509/08-02-2019 (ΑΔΑ:ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) και στο με Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.8703 από 09-07-2019 «κατ' εξαίρεση διενέργεια ULV εφαρμογών από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών για το έτος 2019» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

- με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι.Κ.Ε.

- με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.

- με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

- Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα όπως προβλέπονται στις εγκρίσεις με ΑΔΑ: 6Α0Κ4653ΠΓ-0ΤΣ και ΩΒΡ94653ΠΓ-63Ξ, Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ' εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για το έτος 2019

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αεροψεκασμός την ίδια ημέρα ή δεν επιτρέψουν οι συνθήκες να πραγματοποιηθεί, θα μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες κατά τις ίδιες ώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

τηλ. 2551355331

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ τηλ. 2552081717

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ                                Αλεξανδρούπολη 05/09/2019

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ               

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                               

                                                                                                 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι  την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου                  2019 θα διενεργηθεί αεροψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV), για την καταπολέμηση των κουνουπιών .

 

Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο φυσικό - αγροτικό  περιβάλλον των περιοχών του Δήμου Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Βόρειο τμήμα του Νομού).

 

Ώρα εκτέλεσης αεροψεκασμών: 20:00 – 23:00

Προφυλάξεις: παρακαλούμε να μην κυκλοφορούν στο ανωτέρω φυσικό περιβάλλον των παραπάνω περιοχών, άνθρωποι και ζώα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του ψεκασμού.

 

Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από και προς τις περιοχές εφαρμογής ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

 

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.11509/08-02-2019 (ΑΔΑ:ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) και στο με Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.8703 από 09-07-2019 «κατ’ εξαίρεση διενέργεια  ULV εφαρμογών από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών για το έτος 2019» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

Ø  με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η ASNF ΑΕΡΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι.Κ.Ε.

Ø  με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.

Ø  με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ø  Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα όπως προβλέπονται στις εγκρίσεις με ΑΔΑ: 6Α0Κ4653ΠΓ-0ΤΣ και ΩΒΡ94653ΠΓ-63Ξ, Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για το έτος 2019

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αεροψεκασμός την ίδια ημέρα ή δεν επιτρέψουν οι συνθήκες να  πραγματοποιηθεί, θα μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες κατά τις ίδιες ώρες.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

τηλ. 2551355331

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ τηλ. 2552081717