Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
251 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤIΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚOY ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 15/06/12
252 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ» 28/05/12
253 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή δίδυμων οχετών 2*2,35*2,35μ με ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα στο δυτικό ανάχωμα Πυθίου Ν. Έβρου» 28/05/12
254 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» 23/05/12
255 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012» 10/04/12
256 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» 20/01/12
257 Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτουμένων σφαιριδίων αντανάκλασης 27/12/11
258 Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια και μεταφορά ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού - οδοσήμανσης 27/12/11
259 Διακήρυξη για την προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού 22/11/11

Σελίδα 26 από 26