Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
241 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΡΟΥ-ΠΕΠΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ" 25/07/12
242 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΦΗΣ Ν ΕΒΡΟΥ" 25/07/12
243 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ" 25/07/12
244 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΦΕΡΩΝ Π ΕΒΡΟΥ " 25/07/12
245 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ" 10/07/12
246 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΠΕΔΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΓΓΑΖΙ ΔΑΔΙΑΣ” 06/07/12
247 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ» 18/06/12
248 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ (ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 2.010)» 18/06/12
249 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΦΙΚΟ» 15/06/12
250 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΛΙΘΟΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΒΑΘΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥ - ΠΕΠΛΟΥ» 15/06/12

Σελίδα 25 από 26