Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
231 Περίληψη Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΥΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ (Κ 4Χ3) ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΥΡΕΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ» 24/10/12
232 Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος 16/10/12
233 Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΑΔΙΑΣ» 16/10/12
234 Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΠΩΝ» 16/10/12
235 Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του υποέργου «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΠΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΤΕ κ.λ.π)» 25/09/12
236 Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΠΕΠΛΟΥ» 25/09/12
237 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ» 07/09/12
238 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ" 28/08/12
239 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ&ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ" 09/08/12
240 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΠΕΤΡΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ" 09/08/12

Σελίδα 24 από 26