Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2019» (CPV-44811000-8), (CPV- 34922110-0) και (CPV-44832000-1) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου

Εκτύπωση

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf