Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λιπαντικών-γράσων για τα συνεργεία του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Δ/νσης τεχνικών έργων (cpv 24951000-5 γράσα και λιπαντικά)

Εκτύπωση

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf