Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια και μεταφορά ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού - οδοσήμανσης

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

Αλεξανδρούπολη 20 / 12 / 2011

Αριθ.Πρωτ. Η – 6926

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την «χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια και μεταφορά ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού - οδοσήμανσης ενδεικτικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων Ευρώ #11.000,00 €# με Φ.Π.A.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού η Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Ισόγειο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου ( Ι Δραγούμη 1 - Αλεξανδρούπολη).

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού στις 10/1/2012, ώρα 10:00.

Κατάθεση προσφορών έως την προηγούμενη ημέρα διενέργειας διαγωνισμού ήτοι: 9/1/2012 πριν τις 14:30.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Διακήρυξη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη), για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2551355835, FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ Πούκη Αναστασία

 

Ο Πρόεδρος

Της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

 

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ