Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Διακήρυξη για την προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

Αλεξ/πολη 17/10/2011

Αριθμ. Πρωτ. Η-5300

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την «χαμηλότερη τιμή» για την προμήθεια και μεταφορά χιλίων διακοσίων τόνων (1.200,00) μη εμπορεύσιμου αλατιού ενδεικτικού προϋπολογισμού εξήντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ #67.800,00 #€ με Φ.Π.A.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού η Αίθουσα Συνεδριάσεων στο Ισόγειο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου ( Ι Δραγούμη 1 - Αλεξανδρούπολη).

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού στις 30/11/2011, ώρα 10:00.

Κατάθεση προσφορών έως την προηγούμενη ημέρα διενέργειας διαγωνισμού ήτοι: 29/11/2011 πριν τις 14:30.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Διακήρυξη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη), για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2551355835, FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ Πούκη Αναστασία

 

Ο Πρόεδρος

Της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

 

ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.