Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση μηχανημάτων για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΥΛΑΚΙΟΥ»

Εκτύπωση

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 25513 55807

FAX : 25513 55845

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την μίσθωση μηχανημάτων

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. προτίθεται να εκτελέσει το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΥΛΑΚΙΟΥ».

Για την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου θα απασχοληθούν τα παρακάτω χωματουργικά μηχανήματα:

- Δώδεκα (12) φορτηγά ανατρεπόμενα 15 m3 (αρχική τιμή μίσθωσης 50 €/ώρα),

- Ένας (1) φορτωτής τύπου CAT980 ή παρεμφερής (αρχική τιμή μίσθωσης 70 €/ώρα),

- Ένας (1) προωθητής τύπου D7 ή παρεμφερής (αρχική τιμή μίσθωσης 65 €/ώρα),

- Ένας (1) ισοπεδωτής (grader) τύπου CAT 12 ή παρεμφερής (αρχική τιμή μίσθωσης 55 €/ώρα)

- Ένας (1)Μηχανικός εκσκαφέας ερπυστριοφόρος (> 120ΗΡ) (αρχική τιμή μίσθωσης 60€/ώρα) και

- Ένας (1) Οδοστρωτήρας με τύμπανο και ελαστικούς τροχούς, με δόνηση και λειτουργικό βάρος τουλάχιστον 11.275tn (24856lb)(αρχική τιμή μίσθωσης 50€/ώρα) .

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία μίσθωσης έχουν όσοι διαθέτουν ιδιόκτητα μηχανήματα είτε για το σύνολο των αναγραφόμενων μηχανημάτων είτε μεμονωμένα και έχουν εκπληρώσει όλες τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους. Επίσης τα μηχανήματα για τα οποία θα δώσουν προσφορά θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( να είναι ασφαλισμένα , να έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας , διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας κλ.π).

Επίσης στην διαδικασία μίσθωσης δεν μπορούν να συμμετέχουν μηχανήματα που είναι δεσμευμένα σε άλλες παρόμοιες μισθώσεις που εκτελούνται στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου απαιτείται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να αναφέρεται η δυνατότητα αποκλειστικής διάθεσης των μηχανημάτων στο συγκεκριμένο έργο και μόνο σε αυτό κατά την χρονική περίοδο εκτέλεσης του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν Έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου Ι. Δραγούμη 1 Αλεξανδρούπολη ή διαφορετικά από την ηλεκτρονική σελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου .

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στα γραφεία της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Έβρου (Ιωνος Δραγούμη 1 Αλεξ/πολη), μέχρι την 09-04-2015 και ώρα 12:00μμ, για να καταθέσετε τις προσφορές σας για τα παραπάνω μηχανήματα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 24.015,00 € με Φ.Π.Α.

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς doc

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 03-04-2015

ΜΕΠ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΈΒΡΟΥ

α/α

ΜΑΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Δ΄β