Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Διενέργεια δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 09/01/2013

Αρ. Πρωτ. Η- 119

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι την Tρίτη 22-01-2013 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Έβρου (Ι. Δραγούμη 1 – Αλεξ/πολη) , θα πραγματοποιηθεί ο 2ος επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός του έργου :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ

(Τμήμα Διδ/χο-Πετράδες)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 4.950.000,00 € με Φ.Π.Α.

με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στην διακήρυξη.

Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον στους προηγούμενους Διαγωνισμούς, μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη έως και την Πέμπτη 17/01/2013.

 

Μ.Ε.Π.

Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΨΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τοπ. Μηχ/κός με Β΄β