Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΠΕΤΡΩΤΩΝ»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 12/11/2012

Αρ. Πρωτ. Η-8481

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ανακοινώνεται ότι την Tρίτη 20-11-2012 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Έβρου (Ι. Δραγούμη 1 – Αλεξ/πολη) , θα πραγματοποιηθεί ο επαναληπτικός διαγωνισμός του έργου :

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΠΕΤΡΩΤΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 61.000,00€ με Φ.Π.Α.

με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στην διακήρυξη.

Η υπηρεσία θα χορηγεί νέα έντυπα Οικονομικής Προσφοράς σε όσους είχαν λάβει συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού, επιστρέφοντας το παλιό έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Επίσης μπορούν να λάβουν συμβατικά τεύχη, όσοι ενδιαφερόμενοι δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον προηγούμενο Διαγωνισμό έως και την Πέμπτη 15/11/2012.


Μ.Ε.Π.

Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΨΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τοπ. Μηχ/κός με Β΄β