Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αυτοψία Μηχανικών της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Έβρου στην Παλαιά Γέφυρα Διδυμοτείχου

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, πραγματοποιήθηκε μακροσκοπικός οπτικός έλεγχος κλιμακίου μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην παλαιά γέφυρα του Ερυθροποτάμου στο Διδυμότειχο. Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα που να υποδηλώνουν απώλεια της φέρουσας ικανότητας της γέφυρας. Ο έλεγχος αυτός θα επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον υπό καλύτερες συνθήκες (μικρή ροή υδάτων του ποταμού και καλές καιρικές συνθήκες) που να επιτρέπουν την προσέγγιση των βάθρων της γέφυρας που στην παρούσα φάση κατέστη αδύνατη. Κρίθηκε απαραίτητη προληπτικά η τοποθέτηση πινακίδων περιορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου διέλευσης της γέφυρας.