Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδού σύνδεσης Ε.Ο. 51 έως Δαδιά»

Εκτύπωση

Υπεγράφη την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012, στα γραφεία της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. από την αντιπεριφερειάρχη Γεωργία Μαυρανεζούλη – Νικολάου και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.» η Σύμβαση ύψους 1.690.038,98 € για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Ε.Ο. 51 ΕΩΣ ΔΑΔΙΑ».

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 και συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) προϋπολογισμού 2.858.155,87 €.

Η μελέτη προβλέπει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε 19 μήνες (μη λαμβανομένων υπόψη των μηνών από Ιανουάριο έως Ιούνιο κάθε έτους) από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την διαπλάτυνση και βελτίωση της υφι-στάμενης επαρχιακής οδού που συνδέει το Δημοτικό Διαμέρισμα Δαδιάς του Δήμου Σουφλίου με την Εθνική οδό Αρδανίου – Ορμενίου (Ε.Ο. 51) σε συνολικό μήκος 5.590m. Έχει προγραμματισθεί στα πλαίσια της αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου, περιλαμβάνονται δε όλα τα αναγκαία τεχνικά έργα και εργασίες που προβλέπονται από την εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου.