Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ορθή επανάληψη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά με α/α 58 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Έργο "Επισκευή τηλεμετρικού δικτύου σταθμών μέτρησης των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου"

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Κομοτηνή 24 Οκτωβρίου 2018

Αρ. Πρωτ. 1560

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΕΒΡΟΥ, ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την επισκευή του τηλεμετρικού δικτύου σταθμών μέτρησης των ποταμών Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςdoc

Κατεβάστε το έντυπο της οικονομικής προσφοράςdoc

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς

Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Α.Μ.Θ

Κων/νος Χουβαρδάς