Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
31 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών αποθήκευσης ρεύματος (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS) 07/06/16
32 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών αποθήκευσης ρεύματος (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS) 11/02/16
33 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας κλιματιστικών για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου 15/07/15
34 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 19/12/14
35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας – εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες φωτισμού τύπου LED στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας 28/11/14

Σελίδα 4 από 4