Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
21 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια-τοποθέτηση δυο υαλοπινάκων και ενός μεντεσέ 11/01/18
22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια-τοποθέτηση μηχανισμού κάθετων περσίδων 11/01/18
23 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτιστικών, λαμπτήρων τύπου led και ενός πινάκα αεροσυμπιεστή, την αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών, την τοποθέτηση των νέων και ενός πίνακα αεροσυμπιεστή 01/11/17
24 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπωμένων εντύπων αιτήσεων 10/04/17
25 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 19895/1132/20.02.2017 20/02/17
26 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση επισκευής ενός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος PANASONIC KX-FL511 20/02/17
27 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο κυτίων παραπόνων 20/02/17
28 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο κυτίων παραπόνων 21/11/16
29 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απεντόμωσης μυοκτονίας των χώρων της Διεύθυνσης 21/10/16
30 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό δέκα θέσεων εργασίας (καθισμάτων) 30/09/16

Σελίδα 3 από 4