Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
11 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 10/08/18
12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια-τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου dexion και ενός τραπεζιού εργασίας 25/07/18
13 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης 6 κιλών και μίας πυροσβεστικής φωλιάς 25/07/18
14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια-τοποθέτηση –προγραμματισμό τριών ανιχνευτών κίνησης και πέντε πυρανιχνευτών καπνού, πέντε βάσεων πυρανιχνευτών, μιας μπαταρίας 12V-7,2 AH, καλωδίωσης 200,00μ. λόγω επέκτασης της υπάρχουσας εγκατάστασης 25/07/18
15 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος 07/06/18
16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο-επισκευή ενός φωτοτυπικού μηχανήματος 07/05/18
17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο-επισκευή ενός φωτοτυπικού μηχανήματος 23/03/18
18 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 01/03/18
19 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων τύπου φθορίου και led και ενός πίνακα αεροσυμπιεστή 07/02/18
20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 22/01/18

Σελίδα 2 από 4