Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες του ΚΤΕΟ Ορεστιάδας

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ.Διεύθυνση : Ευριπίδου 98

682 00 Νέα Ορεστιάδα

Πληροφορίες : Πυλούδης Δημήτριος

Τηλέφωνο : 2552 3 51435

Τηλεομοιότυπο : 2552 3 51450

Η-Ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Νέα Ορεστιάδα 24.01.2019

Αριθ. Πρωτ.: 12767/783

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανακοινώνεται ότι, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του ΚΤΕΟ Ορεστιάδας, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ «ΕΝ ISO 9001:2015», στο ΚΤΕΟ Ορεστιάδας για το έτος 2019.

2. Ετήσια επιθεώρηση-επιτήρηση πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ «ΕΝ ISO 9001:2015» στο ΚΤΕΟ Ορεστιάδας για το έτος 2019.

3. Ετήσια διακρίβωση μηχανημάτων, μιας μικτής αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων «BEISSBARTH», στο ΚΤΕΟ Ορεστιάδας για το έτος 2019.

4. Ετήσια συντήρηση μηχανημάτων, μιας μικτής αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων «BEISSBARTH», στο ΚΤΕΟ Ορεστιάδας για το έτος 2019.

5. Ετήσια συντήρηση, του εγκατεστημένου προγράμματος Η/Υ (SOFTWARE) «ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ» στο ΚΤΕΟ Ορεστιάδας για το έτος 2019.

6. Έκδοση πιστοποιητικού ψηφιακής υπογραφής τριετούς διάρκειας μιας μικτής αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων «BEISSBARTH», στο ΚΤΕΟ Ορεστιάδας από το έτος 2019.

Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές θα ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους και δεν είναι δεσμευτικές για την Π.Α.Μ.Θ., ούτε υποχρεούται αυτή να προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω ανάθεση, για οποιονδήποτε λόγο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά (για όσες υπηρεσίες επιθυμούν, μιας ή του συνόλου αυτών, ξεχωριστά), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με την φορολογική σφραγίδα του προσφέροντα (ιδιοχείρως / ταχυδρομικώς / τηλεομοιοτυπικώς) μέχρι την Δευτέρα 04/02/2019 και ώρα 14.00 μ.μ. στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου, Ταχ. Διεύθυνση: Ευριπίδη 98, 682 00 Νέα Ορεστιάδα, τηλεομοιότυπο: 2552 3 51450.

 

Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός