Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας – εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες φωτισμού τύπου LED στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙ/ΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Ευριπίδου 98

Τ.Κ. : 68200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Τηλ. : 2552351434

FAX : 2552351450

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Ορεστιάδα 27-11-2014

Αριθ. Πρωτ.: Μ - 12893


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια – Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες φωτισμού τύπου LED στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας»

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες φωτισμού τύπου LED στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας.

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προμηθευτούν την τεχνική περιγραφή, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και το έντυπο προσφοράς από το διαδίκτυο (ιστοσελίδα περιφερειακής ενότητας Έβρου) και τα γραφεία της Υπηρεσίας.

Θα κατατεθούν ξεχωριστά έντυπα προσφορών για την προμήθεια υλικών και την εγκατάσταση αυτών.

Η οικονομική προσφορά που θα αφορά στην προμήθεια υλικών, θα συμπεριλαμβάνει τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή καθώς και τα πιστοποιητικά ποιότητας αυτών που θα τεκμηριώνουν τις προδιαγραφές τους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν και θα υποβάλλουν (ιδιοχείρως/ταχυδρομικώς) το έντυπο της οικονομικής προσφοράς μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 03/12/2014 στις 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Ταχ. Διεύθυνση: Ευριπίδου 98, 68200 Ορεστιάδα, Τηλέφωνο: 25523-51422, fax: 25523-51450.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές μέχρι την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.

Αν τα προσφερόμενα υλικά δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές των υλικών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, ο ανάδοχος απορρίπτεται.

Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.005,00€ (τριών χιλιάδων πέντε ευρώ), θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 5391, ΚΑΕ 1699.0001 οικονομικού έτους 2014, για τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας.

Η δαπάνη για την προμήθεια των υλικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.893,00€ (χίλια οχτακόσια ενενήντα τρία ευρώ), θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 5391, ΚΑΕ 1329.0001 οικονομικού έτους 2014, για τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας.

Η δαπάνη για την εγκατάσταση των υλικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 984,00 € (εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ) θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 5391, ΚΑΕ 0869.0001 οικονομικού έτους 2014, για τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ doc

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ doc

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ doc

 

Μ.Ε.Α

Ο Προϊσταμένος Δ/νσης

α.α.

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός