Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
31 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10,60 τετραγωνικών μέτρων, περσίδων (στοράκια) πλάτους 25χιλιοστών 04/05/17
32 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) ψηφιακού μετρητή αποστάσεων 26/04/17
33 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων μπλοκ ενημερωτικών σημειωμάτων για το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας, καθώς και δέκα (10) σφραγίδων 10/04/17
34 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) εκτυπωτών dot matrix για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων Αδειών Κυκλοφορίας & Αδειών Οδήγησης, της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Έβρου 08/03/17
35 Περίληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 01/02/17
36 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Για την προμήθεια πέντε (5) εκτυπωτών dot matrix για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων Αδειών Κυκλοφορίας & Αδειών Οδήγησης, της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» 15/11/16
37 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Για την προμήθεια πέντε (5) εκτυπωτών dot matrix για την κάλυψη των αναγκών των Τμήματων Αδειών Κυκλοφορίας & Αδειών Οδήγησης, της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» 02/11/16
38 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιατρών 21/10/16
39 Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την ψηφιοποίηση του αρχείου αδειών οδήγησης της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» 08/05/14
40 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την ψηφιοποίηση του αρχείου αδειών οδήγησης της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου» 25/04/14

Σελίδα 4 από 4