Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
21 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση δαπάνης σύνδεσης του συστήματος συναγερμού του Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης, με κέντρο λήψεως σημάτων και παροχή υπηρεσιών άμεσης επέμβασης από εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας για το έτος 2018 22/11/17
22 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος barcode scanners 08/11/17
23 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δαπάνη διδάκτρων σεμιναρίου με θέμα «Ετήσια περιοδική εκπαίδευση τεχνικών διευθυντών Κ.Τ.Ε.Ο.» 18/10/17
24 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Drum Panasonic Workio 2010 & Kxmb771 25/08/17
25 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τη συναρμολόγησης μίας (1) ραφιέρας - ντέξιον 27/07/17
26 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε (5) σκληρών δίσκων 27/07/17
27 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός γνήσιου τυμπάνου (DRUM) για το πολυμηχάνημα OKI MB451 του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης 02/06/17
28 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διακοσίων πενήντα (250) κουτιών αρχείου 25/05/17
29 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) αδειών λογισμικού GLINK για την διασύνδεση με το ΟΝLΙΝΕ σύστημα εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας & αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών 24/05/17
30 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επέκταση του ηλεκτρολογικού δικτύου υποπίνακα & εγκατάσταση αυτόματης ασφάλειας προστασίας 23/05/17

Σελίδα 3 από 4