Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέκα (10) τηλεσκοπικών βάσεων στήριξης οθονών

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑNAT. ΜAKEΔONIAΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δνση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100

Πληροφορίες : Χονδρός Αποστόλης

Τηλ. : 2551350556

FAX : 2551350459

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη, 22-07-2019

Α.Π. 126612/12399

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δέκα (10) τηλεσκοπικών βάσεων συγκράτησης - στήριξης δύο (2) οθονών H/Y για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Επιτραπέζια βάση με τηλεσκοπικό βραχίονα, με δυνατότητα κλίσης, δυνατότητα οριζόντιας και κάθετης περιστροφής και ρυθμιζόμενο ύψος. Η βάση σύσφιξης θα είναι για γραφεία με πάχος 20 έως 50 χιλιοστά.

Θα περιλαμβάνονται επίσης και όλα τα υλικά εγκατάστασης.

Θα προσαρμοστούν σε οθόνες: LG L1915S, LGL192WS,VIEWSONIC VA1916W,VIEWSONIC VA712B, HP L1706, NEC52VM SAMSUNG 172V κ.τ.λ.

Συνολικός προϋπολογισμός εννιακόσια πενήντα (950,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. & πιθανών μεταφορικών, και κριτήριο επιλογής την οικονομικότερη προσφορά.

Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι :

-Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Υπηρεσία και δεν υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στη προμήθεια.

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των παραπάνω ποσοτήτων αν το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

- Οι προσφερόμενες τιμές θα ισχύσουν και σε πιθανή συμπληρωματική προμήθεια, εντός του έτους.

- Τα προσφερόμενα είδη, θα πληρούν τις προδιαγραφές που τέθηκαν.

-Η προσφορά να δοθεί σύμφωνα με τον συνημμένο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, συνοδευόμενη από τεχνικό εγχειρίδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Τετάρτη, 31-07-2019 και ώρα 10.00 π.μ., στο τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, ιδιοχείρως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ.

Έντυπο οικονομικής προσφοραςpdf

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Α.Α.

ΔΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ