Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή της ταράτσας του Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑNAT. ΜAKEΔONIAΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δνση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100

Πληροφορίες : Χονδρός Αποστόλης

Τηλ. : 2551350556

FAX : 2551350459

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη, 06-09-2018

Α.Π. 135849/14203

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, πρόκειται να προβεί σε δαπάνη που αφόρα την αντικατάσταση φθαρμένης μόνωσης, στεγανοποίηση επιφάνειας 50τ.μ. και συγκόλληση - αποκατάσταση υγρομόνωσης στηθαίων & ταράτσας του Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης και αντίστοιχη δαπάνη για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών. Επειδή δεν είναι δυνατή εκ των προτέρων λεπτομερέστερη περιγραφή των εργασιών που πιθανόν να χρειαστούν & των υλικών ακολούθως, απαιτείτε επιτόπιος έλεγχος των απαιτούμενων εργασιών, από τους ενδιαφερόμενους, πριν την υποβολή προσφοράς.

Προϋπολογισμός πεντακόσια ευρώ (500,00€) για τα υλικά & τριακόσια πενήντα ευρώ (350,00) για την εργασία, μαζί με το Φ.Π.Α.

Η Δνση Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Υπηρεσία και δεν υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην ανάθεση τους.

Μπορείτε να καταθέσετε την προσφορά σας αποκλειστικά με το συνημμένο έντυπο, μέχρι την Παρασκευή, 21-09-2018 και ώρα 14.00 μ. μ. στο τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών / Π.Ε. Έβρου, ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δείτε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς pdf


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ