Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου

Εκτύπωση

Με την χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet. (www.gsis.gr)

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνδεθεί στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία «e-Παράβολο» συμπληρώνει το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων ο ενδιαφερόμενος επιβεβαιώνει την Υποβολή Αιτήματος.

Πριν την επιβεβαίωση της οριστικής υποβολής του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μεταβάλει τα στοιχεία της αίτησής του, αλλά μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» δεν είναι εφικτό εκτός από το τραπεζικό του λογαριασμό.

Με την οριστικοποίηση της υποβολής του αιτήματος εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία του αιτήματος, ο μοναδικός κωδικός παραβόλου/πληρωμής και η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία ο ενδιαφερόμενος δύναται να πληρώσει το σχετικό ποσό στο φορέα είσπραξης που επιθυμεί γνωστοποιώντας τον μοναδικό ψηφιακό κωδικό (πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης). Το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την πληρωμή ενεργοποιείται ο κωδικός του e-Παραβόλου προς χρήση. Σε περίπτωση πληρωμής του e-Παραβόλου με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. ο κωδικός αυτού ενεργοποιείται άμεσα προς χρήση.

Η κατάθεση του e-Παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια υπηρεσία πραγματοποιείται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του αιτήματός του, η οποία μετά το σχετικό έλεγχο αποδέχεται το παράβολο και αυτό δεσμεύεται ώστε να αποκλειστεί η εκ νέου χρήση του .

Σε περίπτωση κατά την οποία ο πολίτης θέλει να ακυρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο, μπαίνει ο ίδιος στην εφαρμογή, χρησιμοποιεί τον κωδικό του παραβόλου, συμπληρώνει το πεδίο με το IBAN και στη συνέχεια πατά το πεδίο «Αίτημα επιστροφής χρημάτων». Η επιστροφή των χρημάτων είναι αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Για οποιαδήποτε επιπλέον ερωτήματα πολιτών, μπορούν για διευκρινήσεις ή ακόμα και για βοήθεια χρήσης της εφαρμογής, να απευθύνονται στο Help Desk της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, στο τηλέφωνο 210 4803131