Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ και ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ σε αντίστοιχη Ελληνική

Εκτύπωση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης

1. Αίτηση