Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας

Εκτύπωση

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου γνωστοποιείται η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε άλλο τύπο σύμφωνα με το Ν. 4070/2012.

Κάθε ενδιαφερόμενος να αποκτήσει νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο καλείται να υποβάλει σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π. Ε. Έβρου (Αλεξανδρούπολη) ή στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας (ανάλογα με την έδρα που υπάγεται) μέχρι τις 31-3-2015 και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από όλα τα οριζόμενα δικαιολογητικά στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 4070/2012.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Π.Ε. Έβρου για τις οποίες ζητείται άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, το είδος της άδειας (ή των αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Αναλυτικά το κείμενο της πρόσκλησης pdf