Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοίνωση για Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚOINΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Τηλ. 2551 350569 - 556 – 553 – 559 - 561


Αλεξ/πολη : 24-09-2014

 

Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικ/νιων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα « ο οδηγός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο Φορτηγό ή Λεωφορείο , χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 74/2008, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και με αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησης , εφόσον υπάρχει, για 30 ημέρες.

Η μη κατοχή Π.Ε.Ι. , που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης, δεν σχετίζεται με την καταλληλότητα της άδαειας οδήγησης, ούτε καθιστά αυτή νόμιμη ή παράνομη.

Εξαιρούνται από τον εφοδιασμό με Π.Ε.Ι. οι οδηγοί ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, καθώς και οι οδηγοί των οχημάτων , τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς που όμως δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές Επιβατών ή Εμπορευμάτων και για την χρήση της εξαίρεσης θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες :

α. Η ιδιωτική χρήση του οχήματος

β. Ο χαρακτήρας της μεταφοράς να μην είναι εμπορικός και αυτό να αποδεικνύεται από σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξαιρέσεις , αλλά και για την διαδικασία απόκτησης Π.Ε.Ι., με εξετάσεις ή μετά από παρακολούθηση ειδικού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου , παρέχονται από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών, αλλά και από τις Σχολές Οδηγών, στις οποίες λειτουργούν και Σχολές Π.Ε.Ι.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΥΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ