Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης εφοδιασμού με σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) κατά την πέδηση στα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποχρέωσης εφοδιασμού με σύστημα αντιεμπλοκής (ABS) κατά την πέδηση στα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Π.Δ. 431/1984 όπως τροποποιήθηκε με την 32353/1475/2002 ΚΥΑ, είναι η 30 Ιουνίου 2014. Από την 30η Ιουνίου 2014 και μετά απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.