Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Τεχνικός έλεγχος για δίκυκλα και μοτοσυκλέτες - τελευταία προθεσμία

Εκτύπωση

Στις 31/05/2013 λήγει και η τελευταία προθεσμία που δόθηκε στα δίκυκλα – μοτοσυκλέτες με ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας κυκλοφορίας μέχρι τις 31-05-2009 και συγκοινωνιακή περιοχή την περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο από το Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.

Όλα τα δίκυκλα με ημερομηνία έκδοσης 1ης άδειας κυκλοφορίας προ τετραετίας και συγκοινωνιακή περιοχή την περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου, από 01/06/2013 πρέπει να εφοδιάζονται με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου από Κ.Τ.Ε.Ο.