Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επαναλειτουργεί το δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚOINΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Αλεξανδρούπολη: 13-02-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανακοινώνεται ότι μετά από την ολοκλήρωση της συντήρησης του υφισταμένου εξοπλισμού του Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης και την συμπλήρωσή του με επιπλέον εξοπλισμό και αφού έγινε η διακρίβωση των μηχανημάτων και των οργάνων ελέγχου και χορηγήθηκε το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό (για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ανταποκρινόμενο στο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001: 2008) από τις 13-02-2013 το Δημόσιο Κ.Τ.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στην παραλία Μαΐστρου, επαναλειτουργεί για επιθεωρήσεις και ελέγχους όλων των οχημάτων (επιβατικών-Φορτηγών-Λεωφορείων), εκτός δικύκλων.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΥΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ