Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Διενέργεια γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση και ανανέωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων περιόδου Ιουνίου 2012

Εκτύπωση

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Έβρου ανακοινώνεται η διενέργεια γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση και ανανέωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), για την περίοδο Ιουνίου 2012.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κεντρικού Κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή & Δημητρίου 40) την Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012 στις 11:00 π.μ.

Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε 30 λεπτά.

Τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων των υποψηφίων καθώς και των σχετικών αιτήσεων που θα πρέπει να υποβάλλει η Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου, είναι η 19η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη.

Δείτε τη σχετική Απόφαση.

Δείτε την τροποποίηση της πρώτης Απόφασης.