Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Οδηγίες προς ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Εκτύπωση

"Από την 27η Ιανουαρίου 2012, οι κατηγορίες για τις δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι: Εθνικές και Διεθνείς, σύμφωνα με τον Ν. 3887/2010 και τροποποίησή του με το Ν. 4038/2012.

Όσοι μεταφορείς διαθέτουν Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα νομαρχιακών μεταφορών, θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας προκειμένου να αντικατασταθούν οι άδειες κυκλοφορίας τους.

Όσοι μεταφορείς είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικών μεταφορέων (μεταφορείς νομαρχιακών μεταφορών με Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 6 τόνους ή μεταφορείς βυτιοφόρων λυμάτων), υποχρεούνται να αποκτήσουν πρώτα την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικών μεταφορέων.

Παρέχεται προθεσμία ενός χρόνου (μέχρι 27-01-2013) προκειμένου να αντικατασταθούν οι άδειες κυκλοφορίας νομαρχιακών Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων."