Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Χορήγηση Παράτασης της ημερομηνίας υποχρεωτικής διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου των οχημάτων της Νήσου Σαμοθράκης

Εκτύπωση

Από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου ανακοινώνεται (για την Νήσο Σαμοθράκης):

α) η χορήγηση παράτασης της ισχύος λήξης των Δελτίων Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων (Επιβατικών και Μικρών Φορτηγών Μικτού Βάρους κάτω των 3,5 tn), τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 01-07-2011, κατά ένα (1) έτος από την αναγραφόμενη στα δελτία ημερομηνία λήξης.

β) η χορήγηση παράτασης για την υποχρέωση πρώτου ελέγχου από ΚΤΕΟ των καινούργιων αυτοκινήτων (Επιβατικών και Μικρών Φορτηγών Μικτού Βάρους κάτω των 3,5 tn), που κυκλοφόρησαν μετά την 01-07-2007, κατά ένα (1) έτος (δηλαδή από 4 έτη από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας σε 5 έτη).

Επισημαίνουμε ότι η παράταση της ημερομηνίας υποχρέωσης διενέργειας Τεχνικού Ελέγχου των οχημάτων αφορά τα οχήματα που αναγράφουν στην άδεια κυκλοφορίας τους ΕΔΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και κυκλοφορούν αποκλειστικά και ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. Η παράταση δεν αφορά τα οχήματα με έδρα τη συγκοινωνιακή περιοχή Σαμοθράκης που κυκλοφορόυν όμως σε οποιεσδήποτε άλλες περιοχές εκτός της νήσου. Προαιρετικά τα παραπάνω οχήματα θα μπορούν να ελέγχονται από το ΚΤΕΟ, εφόσον αυτό επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους.

Κατεβάστε την απόφαση