Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου

Εκτύπωση

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf