Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Αλεξανδρούπολη 4-9-2019

Αριθ. Πρωτ. οικ.3909

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, επί της οδού Δήμητρας 19 στην Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

Μ.Ε.Π

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Βασίλειος Τερζούδης