Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ Έβρου για τον καθαρισμό κουρτινών

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 6-8-2019

Αριθμ. Πρωτ.οικ.3597


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, για τον καθαρισμό-επανατοποθέτηση κουρτινών στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε Έβρου επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 40 στην Αλεξανδρούπολη.

Αριθμός κουρτινών (τραπαρίες): 7 τεμάχια, ενδεικτικών διαστάσεων το καθένα 2,5Χ2,5m.

Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν άμεσα.

Για την εκτίμηση του κόστους, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το είδος και τις διαστάσεις των κουρτινών όσο και το βαθμό δυσκολίας για τον καθαρισμό-επανατοποθέτησή τους, παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα της επιτόπιας επίσκεψης στο χώρο, κατόπιν επικοινωνίας στο τηλέφωνο 25513-50405.

Για την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ιδιοχείρως/fax/e-mail) μέχρι την Παρασκευή 9-8-2019 στις 10.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50442, fax: 25513-50404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

-Η προσφορά δεν είναι δεσμευτική για την Π.Ε Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην παροχή των υπηρεσιών

-Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου διατηρεί το δικαίωμα αύξησης ή μείωσης των ποσοτήτων, αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και η προϋπολογισθείσα αξία το επιτρέπει.

-Οι προσφερόμενες τιμές να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.

-Όλες οι νόμιμες κρατήσεις, θα βαρύνουν τον πάροχο.

-Ο καθαρισμός-επανατοποθέτηση των κουρτινών, θα γίνει με ευθύνη του παρόχου και η χρονική στιγμή θα καθοριστεί από την Π.Ε Έβρου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ-Π.Ε Έβρου Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.0879.0001 και σχετικά έχει εκδοθεί η αριθμ. 3528/6-8-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:6ΦΩ47ΛΒ-9Κ7.

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης doc

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

α.α

Ευδοξία Κώττη