Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
81 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων 19/03/12
82 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 14/03/12
83 Περίληψη επαναληπτικού διαγωνισμού γραφικής ύλης 2012 06/02/12
84 Διενέργεια κλήρωσης για επιτροπές του διαγωνισμού καθαριότητας χώρων της Π.Ε. Έβρου 06/02/12
85 Κλήρωση επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών, παροχής υπηρεσιών έτους 2012 25/01/12
86 Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για επιτροπές γραφικής ύλης 18/01/12

Σελίδα 9 από 9