Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
71 Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών 22/08/12
72 Διενέργεια κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Έβρου σε επιτροπές 18/06/12
73 Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 30/05/12
74 Διενέργεια κλήρωσης για επιτροπή παραλαβής εκλογικού υλικού επαναληπτικών εκλογών 22/05/12
75 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση κλιματιστικών της Π.Ε. Έβρου 20/04/12
76 Διενέργεια κλήρωσης επιτροπής παραλαβής εκλογικού υλικού και προγράμματος διαχείρισης εκλογικών αποτελεσμάτων 19/04/12
77 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντήρησης ενός ανελκυστήρα 02/04/12
78 Διενέργεια κλήρωσης για επιτροπή αξιολόγησης προμήθειας-τοποθέτησης 2 κλιματιστικών συσκευών στο Server Room 30/03/12
79 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στην επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εργασιών συντήρησης κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου 27/03/12
80 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έλεγχο ανελκυστήρων 21/03/12

Σελίδα 8 από 9