Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
61 Διενέργεια κλήρωσης για ετήσιες επιτροπές παραλαβής υλικών εργασιών 17/12/12
62 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών-επισκευής-συντήρησης ανελκυστήρων, όλων των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 04/12/12
63 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε Έβρου στην επιτροπή βεβαίωσης εργασιών αρχικού-γενικού καθαρισμού κτιρίου της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 28/11/12
64 Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων πρώην μηχανολογικού 28/11/12
65 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενεργοποιητή εκτύπωσης σε φωτοτυπικό μηχάνημα 26/10/12
66 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός fax 15/10/12
67 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση ανελκυστήρων 08/10/12
68 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων 05/10/12
69 Διενέργεια κλήρωσης επιτροπής για είδη προς προμήθεια τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ 03/10/12
70 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε Έβρου σε επιτροπές 02/10/12

Σελίδα 7 από 9