Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
51 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μιας μονάδας ΗΥ 02/04/13
52 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών της Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) σε όλο το νομό 21/03/13
53 Διενέργεια κλήρωσης επιτροπών για την ασφάλιση οχημάτων της Π.Ε. ΈΒΡΟΥ 15/03/13
54 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσιο περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων Π.Ε. Έβρου 11/03/13
55 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πυροσβεστήρων 27/02/13
56 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στην επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση εργασιών συντήρησης κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ 26/02/13
57 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Έβρου στις επιτροπές διαγωνισμού προμήθειας ειδών γραφικής ύλης έτους 2013 21/02/13
58 Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 19/02/13
59 Διενέργεια κλήρωσης επιτροπών για τα είδη καθαριότητας της Π.Ε. Έβρου 04/02/13
60 Διενέργεια κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Έβρου σε επιτροπές πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότριας εταιρείας ταχυμεταφορών 30/01/13

Σελίδα 6 από 9