Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
41 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας κλιματιστικών για τις ανάγκες υπηρεσιών Π.Ε Έβρου 22/07/13
42 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της ΠΑΜΘ-ΠΕ Εβρου σε επιτροπές διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014 22/07/13
43 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) 11/07/13
44 Ανακοίνωση για την ΑΡΙΘΜ.08/2013 διακήρυξη για την ανάδειξη συλλόγων – εξοπλισμό των χώρων του ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης 10/07/13
45 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε Έβρου στην επιτροπή Παραλαβής-βεβαίωσης υλικών και εργασιών που αφορούν στο κτίριο του πρώην Δικτύου Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχιών στην Ορεστιάδα 04/07/13
46 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών καθαρισμού εξωτερικών χώρων 27/06/13
47 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) στις επιτροπές διαγωνισμού καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών για ένα έτος (από Δεκέμβριο του 2013 έως Δεκέμβριο του 2014) 25/06/13
48 Διενέργεια κλήρωσης επιτροπών για την «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» 18/04/13
49 Διενέργεια κλήρωσης επιτροπών για τον εξοπλισμό του ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης 12/04/13
50 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια & εγκατάσταση φούρνου εκτυπωτή 09/04/13

Σελίδα 5 από 9