Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
31 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) σε επιτροπές πρόχειρου διαγωνισμού, ανάδειξης μειοδότη για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) 17/01/14
32 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών, έτους 2014 18/12/13
33 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε Έβρου στην Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών και Παραλαβής της προμήθειας-τοποθέτησης επιγραφής σε νέο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (νέο κτίριο παλιάς Νομαρχίας) 06/12/13
34 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια περιοδική συντήρηση ανελκυστήρων σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) με έδρα την Αλεξανδρούπολη 29/11/13
35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) για εργασίες επανελέγχου, συντήρησης ή αναγόμωσης πυροσβεστήρων των υπηρεσιών σε όλο το νομό (Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) 30/10/13
36 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης καυστήρων-λεβητών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε όλο το νομό 25/09/13
37 Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε Έβρου στην επιτροπή Παραλαβής της προμήθειας και τοποθέτησης συστήματος συναγερμού στο κτίριο της παλιάς Νομαρχίας επί της οδού Βασ. Αλεξάνδρου 26 στην Αλεξανδρούπολη 11/09/13
38 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας-τοποθέτησης συστήματος συναγερμού σε κτίριο της Π.Ε Έβρου 16/08/13
39 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο κτίριο του πρώην Δικτύου Νομαρχιών Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχιών 05/08/13
40 Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για αντικατάσταση υπαλλήλων σε επιτροπή διαγωνισμού Ανάδειξη Συλλογών-Εξοπλισμός των χώρων του ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης 25/07/13

Σελίδα 4 από 9