Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
21 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής υλικών πρώτων βοηθειών για τους χώρους εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 22/04/14
22 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Α.Μ.Θ για την ασφάλιση των οχημάτων 08/04/14
23 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης των προσφορών και ενστάσεων για τον πρόχειρο διαγωνισμό γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ. 31/03/14
24 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εκλογικού υλικού (υλικών και υπηρεσιών) 28/03/14
25 Αναβολή διαδικασίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 20/02/14
26 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 18/02/14
27 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΕ ΕΒΡΟΥ για προμήθεια σκάνερ 14/02/14
28 Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής 10/02/14
29 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετησιο περιοδικό έλεγχο ανελκυστήρων ΠΕ Έβρου 04/02/14
30 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών για επισκευή εκτυπωτών υπηρεσιών Π.Ε 04/02/14

Σελίδα 3 από 9