Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) τετραπλότυπων μπλοκ δειγματοληψίας τροφίμων και 1.000 τεμαχίων δελτίων δειγματοληψίας α΄ και β΄ δείγματος (καρτέλες) για τις ανάγκες του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Τ.Κ. : 68132 , Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες: Δαστερίδου Παρασκευή

Τηλέφωνο: 25513-57101

Τηλεομοιότυπο : 25513 - 50590

Ηλ. Ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη, 29.07.2019

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 3099

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΤΡΑΠΛΟΤΥΠΩΝ ΜΠΛΟΚ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 1.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Α΄& Β΄ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ΚΑΡΤΕΛΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Η ΠΑΜΘ – ΠΕ Έβρου, δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου – Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τριών (3) τετραπλότυπων μπλοκ δειγματοληψίας τροφίμων και 1.000 τεμαχίων δελτίων δειγματοληψίας Α΄ & Β΄ δείγματος (καρτέλες) (CPV: 22816000-3) για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 539/2019 (ΑΔΑ: 6ΡΥΠ7ΛΒ-ΠΒΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ' αριθ. 3188/2019 (ΑΔΑ: 64ΤΔ7ΛΒ-ΦΦΚ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 400,00 Ευρώ τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α/Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΤΤΑΣ